TESTOWA

/TESTOWA
TESTOWA2023-11-17T09:17:11+01:00

Uproszczona procedura przyjęcia do DS PAN

Chcemy, aby proces przyjęcia do naszej przyjaznej społeczności seniorów był jak najbardziej komfortowy dla nowych mieszkańców oraz ich rodzin.
Dlatego upraszczamy formalności!

Jak to zrobić?1.Wypełnij poniższe formularze.

2.Podpisz dokumenty, potwierdzając swoje zainteresowanie i gotowość do dołączenia do DS PAN.

3.Prześlij skan podpisanych dokumentów na adres e-mail: recepcja.ds@ds.pan.pl


lub

WYPEŁNIJ FORMULARZE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?
Jesteśmy tu, aby Cię wesprzeć!
Zadzwoń pod numer: 887 385 385.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
zal1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kandydata na Pensjonariusza Domu Seniora PAN

DANE RODZINY - OSOBY ZOBOWIĄZANEJ W UMOWIE

Inne

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182
6100 ; fax 48/22/1827050. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się
poprzez adres poczty elektronicznej iod@pan.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO tj. w celach informacyjnych w związku z podaniem o przyjęcie na pobyt w Domu Seniora PAN. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany stosownymi/właściwymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe
mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych
regulacji prawnych. Przysługuje Pani/Panu żądanie od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia jak również w uzasadnionych przypadkach ograniczenia przetwarzania danych. W związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Administrator
nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

zal2

FORMULARZ OKREŚLAJĄCY STOPIEŃ SPRAWNOŚCI
DANE IDENTYFIKACYJNE

Informacje dotyczące stanu zdrowia osoby zainteresowanej pobytem

Informacje dotyczące stopnia sprawności osoby zainteresowanej pobytem

Prosimy o zaznaczenie:

1 – jeśli osoba jest niesamodzielna
2 – jeśli osoba potrzebuje pomocy
3 – jeśli osoba jest samodzielna

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i usługi stron trzecich. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę. POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda