Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka Oddziałowa

//Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka Oddziałowa

Ogłoszenie o pracę – Pielęgniarka Oddziałowa

Ogłoszenie o pracę

Stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa
• Miejsce pracy: Polska Akademia Nauk, Dom Seniora, Konstancin – Jeziorna woj. Mazowieckie
• Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
• Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2024 r.
• Ogłoszenie ważne: od 13 lutego do 12 marca 2023 r.
• Etapy naboru: rozmowa kwalifikacyjna.

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk (PAN) Domu Seniora ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Pielęgniarka Oddziałowa Czym będziesz się zajmować:

• Organizacja, kierowanie i kontrola pracy podległego personelu pielęgniarskiego, opiekuńczego, rehabilitacyjnego.
• Zarządzanie grafikami i czasem pracy.
• współpracą z lekarzem.
• Prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej właściwą realizację usług. pielęgniarskich i opiekuńczych z uwzględnieniem założeń budżetowych.
• Zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych.
• Nadzór nad realizacją zadań w zakresie:
• prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej,
• przestrzegania praw pacjenta,
• dbania o prawidłowe zabezpieczenie pensjonariuszy w leki.
• udział w planowaniu i realizacja budżetu oddziałów, zgłaszanie wniosków dotyczących niezbędnego wyposażenia w sprzęt medyczny.
• Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego Domu Seniora
• Podejmowanie działań w zakresie rozwoju podległego zespołu poprzez planowanie i realizację szkoleń.

Nasze wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe – aktualne prawo wykonywania zawodu.
• Min. 3-letnie doświadczenie na stanowisku pielęgniarka oddziałowa; kierownik/koordynator zespołu pielęgniarskiego.
• Potrafisz praktycznie obsługiwać komputer i znasz programy z pakietu MS Office.
• Lubisz ludzi starszych.
• W swoją pracę wkładasz serce i rozumiesz potrzeby Seniorów
• Czerpiesz radość płynącą z pomagania innym.

Dodatkowym atutem będą:
• Znajomość programu MYDR

Co oferujemy:
• premia miesięczna,
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (wolne weekendy i święta).
• Własny gabinet i niezbędne narzędzia pracy.
• bony świąteczne, wczasy pod gruszą,

Zgłoszenie musi zawierać:
• CV
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Pielęgniarka Oddziałowa”.

Zasady naboru:
• Wyślij komplet dokumentów za pośrednictwem OLX.
• Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2023 r. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
• Przesłanie zgłoszenia oznacza, że znasz nasze zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
• Odrzucone oferty zniszczymy po upływie 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji.

Kontakt:
Dom Seniora PAN, ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin – Jeziorna, skretariat.ds@ds.pan.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych będzie Polska Akademia Nauk (PAN) z siedzibą w Warszawie (00-901) przy pl. Defilad 1.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Można się z nim skontaktować:
2.1. listownie – pisząc na nasz adres korespondencyjny,
2.2. mailowo – wysyłając wiadomość na adres iod@pan.pl.
3. Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko w PAN.
3.1. Podanie danych, o których mowa w art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320 z późn. zm. – dalej: KP) jest wymogiem ustawowym. Dane te przetwarzamy na podstawie ww. przepisu KP.
3.2. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie KP, przetwarzamy je na podstawie zgody wyrażonej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych przechowujemy przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji.
5. Dane osobowe możemy udostępniać:
5.1. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
5.2. operatorom pocztowym dostarczającym korespondencję,
5.3. organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy kontroli).
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Nie będą też przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
7. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych.
8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PAN.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1320 z późn. zm.)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@ds.pan.pl lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Wypełnij Formularz!

Praca
2024-02-14T09:40:13+01:00
Ta strona wykorzystuje pliki cookie i usługi stron trzecich. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę. POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda